SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE

Dnia 25 października 2019 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, które zbiegło się z XII rocznicą utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.  Tym razem gościliśmy w bardzo urokliwej miejscowości naszego obszaru jaką jest Wąsosz w gminie Stąporków.

W spotkaniu, w remizie OSP wzięło udział ponad 70 osób, w większości członkowie, przedstawiciele organów LGD oraz sympatycy Stowarzyszenia, których z roku na rok przybywa coraz więcej.

Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk wraz z pracownikami biura LGD. Dyskutowano na temat zaawansowania realizacji zadań  i wskaźników w LSR, formach promocji itp.

Z okazji kolejnej rocznicy istnienia LGD – U ŹRÓDEŁ, nie zabrakło ciepłych słów, życzeń wytrwałości, dalszego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności. Przyszedł czas na dobrą zabawę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Bez Was nie byłoby LGD.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone