RAJD NORDIC WALKING 21.09.2019 R.

Dzięki ośmiu Lokalnym Grupom Działania województwa świętokrzyskiego, w tym Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” powstał projekt współpracy pn.: „Marsz po zdrowie”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ośmiu LGD-ów. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W dniu 21.09.2019 r. z placu przy Świetlicy Środowiskowej w Czarnej, w gminie Stąporków ruszył Rajd Nordic Walking zorganizowany przez „LGD – U ŹRÓDEŁ” jako pierwszy z cyklu marszów promujących zdrowy tryb życia w ramach realizacji ww. projektu. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez pracowników biura LGD-u : Panią Justynę Godlewską, Katarzynę Potocką oraz Magdalenę Ran – Rokicką.

Rajd przebiegał zieloną trasą Parku Nordic Walking w Czarnej na dystansie 4,9 km. Udział wzięli zarówno wytrawni chodziarze, osoby początkujące, a także dzieci.                                                           

Wszystkich zebranych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska oraz Wiceprezes Pani Anna Kaźmierczyk, które omówiły cel spotkania i życzyły uczestnikom udanej zabawy. Na miejscu każdy mógł wypożyczyć kijki zakupione w ramach projektu. Pod bacznym okiem instruktora Pana Roberta Walczyka, który z doskonałą precyzją przedstawił instruktaż prawidłowego korzystania z kijków nordic walking, rozgrzał grupę, po czym wszyscy ruszyli w teren. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał odpowiednio przygotowany i doświadczony ratownik medyczny Pan Polan Ran-Rokicki. Wszystkim dopisywał humor, śmiechu nie było końca, również pogoda nam sprzyjała mimo dżdżystego poranka. Piecze nad gastronomicznym punktem rajdu pełniło Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Błotnica” z Błotnicy. Panie przygotowały przepyszne dania i ciasta, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Czas umilała muzyka. Na koniec wszyscy zebrali się przy ognisku, gdzie każdy uczestnik otrzymał upominek i dyplom uczestnictwa w Rajdzie, który starannie wykaligrafowała obyta chodziarka Pani  Krystyna Kowalska.

W ramach projektu współpracy pn.: „Marsz po zdrowie” powstanie 6 Parków Nordic Walking umożliwiających uprawianie aktywnej turystyki z wykorzystaniem walorów turystycznych obszaru. Zapraszamy zatem już teraz na kolejne rajdy i dziękujemy wszystkim za udział w sobotnim przedsięwzięciu.                                                        

Zapraszamy ponownie.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone