Zaproszenie do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki w Polsce”, w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś - dobre praktyki na obszarach wiejskich”

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgłoszenia uczestnictwa.docx)Karta zgłoszenia uczestnictwa861

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone