ZAPROSZENIE

      Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z realizacją operacji własnej pn.: Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” na szkolenia, które odbędą się w siedzibie,  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, w dniach:

  • 15 maj 2019 r., w godz. 9:00 - 14:00 - „Wizerunek NGO w sieci i współpraca z mediami”
  • 20 maj 2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 – „Fundusze zewnętrzne dla NGO”

Ponadto  przez cały okres trwania projektu tj. od 8 do 30 maja 2019 r. będzie prowadzone indywidualne poradnictwo prawne i księgowe dla zrekrutowanych organizacji pozarządowych.

W celu skorzystania z indywidualnego doradztwa konieczne jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 41 375 95 33, 501 192 800  lub osobiście.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone