SZKOLENIE

9 kwietnia  2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów projektów grantowych w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

Promocja dialogu międzypokoleniowego oraz Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Uczestników  szkolenia przywitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska, która wraz        z Wiceprezes Anną Kaźmierczyk chętnie odpowiadały na wszystkie pytania potencjalnych beneficjentów.

Szkolenie oraz prezentację przygotowały pracownice biura „LGD-U ŹRÓDEŁ”: Katarzyna Potocka – koordynator ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości oraz Justyna Godlewska – koordynator ds. wdrażania LSR oraz działań organizacyjno-promocyjnych.

O odpowiednią dokumentację ( papierową oraz fotograficzną ) spotkania zadbała  Magdalena Ran-Rokicka – specjalista ds. projektów.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział, zachęcamy do składania wniosków i zapraszamy do dalszej współpracy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone