WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT MOTYWU/ MASKOTKI/ ZNAKU ROZPOZNAWCZEGO - SYMBOLU „PIEKIELNEGO SZLAKU”

Komisja Konkursowa konkursu na projekt motywu/ maskotki/ znaku  rozpoznawczego - symbolu „Piekielnego Szlaku", podczas posiedzenia w dniu 11.03.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, dokonała przeglądu i oceny prac złożonych na konkurs na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu „Piekielnego Szlaku”. 

W wyniku indywidualnej oceny złożonych prac sporządzono ich listę rankingową. Autorom trzech najwyżej ocenionych prac przyznano trzy nagrody główne:

  • za zajęcie I miejsca w konkursie P. Małgorzacie Chrzanowskiej za pracę pt. “Piekielny Stwór” Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 1200 PLN,
  • za zajęcie II miejsca w konkursie P. Marcinowi Żakowi za pracę pt. “Leśny Czart Czartek” Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 500 PLN,
  • za zajęcie III miejsca w konkursie P. Annie Marek za pracę pt. “Symbol Piekielnego Szlaku” Komisja przyznała nagrodę główną - nagrodę rzeczową o wartości 300 PLN. 


O terminie uroczystego wręczenia nagród w konkursie laureaci nagród głównych zostaną powiadomieni telefonicznie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone