AKTYWIZACJA 2 PAŹDZIERNIK 2018 R.

W dniu 02.10.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjno-aktywizujące, w którym wzięła udział grupa ok. 60 osób. Spotkanie odbyło  się w miejscu integracji tzw. ”wiata” , w  miejscowości  Jastrzębia, a dokładnie w Rezerwacie „Świnia Góra”.

Zebrani mieli okazję do rozmów, zabawy, wspólnego śpiewania. Nie zabrakło konkursów nagrodzonych gromkimi brawami i drobnymi upominkami .

Przygotowano również poczęstunek, podczas którego grono lokalnych  liderów opowiadało kawały .

Zabawnym opowieściom nie było końca. Po raz kolejny uczestnicy spotkania i udowodnili, że potrafią się bawić, integrować oraz aktywizować swoje środowisko.

W tym dniu dopisały zarówno humory jak i pogoda.

Na zakończenie padła deklaracja ”do zobaczenia ponownie”.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone