WYNIKI OGŁOSZENIA

Wyniki OGŁOSZENIA

na Opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej „Czas na świętokrzyskie”

wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszonego w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

W wyniku ogłoszenia została wybrana oferta Firmy:

AGENCJA REGRAF Piotr Bielawski z siedzibą w Warszawie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone