WYJAZD STUDYJNY

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała wyjazd studyjny do Solca - Zdroju. Wzięli w nim udział członkowie organów LGD, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia.

Podczas wizyty Pan Artur Cygan  - Sekretarz Solca Zdroju opowiedział jak tworzyło się i jak działa do dnia dzisiejszego partnerstwo publiczno – prywatne oraz jakie z tego płyną korzyści dla mieszkańców. Pan Sekretarz poświęcił nam swój czas i podczas wieczornego spotkania odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez uczestników. Zagadnienie partnerstwa  publiczno - prywatnego na terenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” jest nie znane, więc tym bardziej wzbudziło to wielkie zainteresowanie wśród obecnych.

Chętni mogli skorzystać z kąpieli solankowych, jednych z najlepszych na świecie, mających dobroczynne działanie na różne  schorzenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za  aktywny udział i cudowną atmosferę.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone