INFORMACJA

W dniu 20 kwietnia Biuro "LGD - U ŹRÓDEŁ" będzie nieczynne z powodu udziału Stowarzyszenia w X Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko HALA A1, Kielce ul. Zakładowa 1.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone