WYJAZD AKTYWIZACYJNY Z ELEMENTAMI MONITORINGU

W dniach 2-3 marca 2018 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała wyjazd aktywizacyjny do Zakopanego. Wzięli w nim udział członkowie organów LGD, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia.
Podczas wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty, ukierunkowane na:

  • ocenę poprawności działalności Stowarzyszenia,
  • ocenę skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej w odniesieniu do założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • ocenę celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR,
  • oraz określenie stopnia realizacji poszczególnych celów.

 

Podsumowaniem warsztatów była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cudowną atmosferę.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone