UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW

Dnia 29.05.2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia, oraz rozwoju działalności gospodarczej. Zostało podpisanych pięć umów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej przez osoby młode tj. do 29 roku życia oraz jedna umowa dotycząca rozwijania działalności gospodarczej. Ze strony samorządu województwa umowy podpisywał Członek Zarządu Województwa świętokrzyskiego -  Pan Piotr Żołądek, gościliśmy również przedstawicieli Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biuro PROW - Panią Joannę Kupis i Pana Łukasza Skórskiego, oraz Przewodniczącą Rady „LGD - U ŹRÓDEŁ” Panią Danutę Kucewicz. 

Gratulujemy beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji swoich przedsięwzięć.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone