SZKOLENIE WYJAZDOWE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

W sobotę 10.10. 2009 r. odbyło się o szkolenie wyjazdowe dla liderów społeczności lokalnej, którego przedmiotem było pokazanie uczestnikom pozytywnych przykładów działania i wykorzystania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Odwiedziliśmy Żarnów, Białaczów, Paradyż, Skrzyszów, Gowarczów.
Obiekty wybudowane z funduszy PROW mówią same za siebie. Wyremontowane strażnice, świetlice wiejskie, boiska dla dzieci i młodzieży to najlepsze przykłady wykorzystania tych środków.
Serdecznie dziękujemy vice wójt Białaczowa p. Barbarze Goworek oraz vice wójtowi Żarnowa p. Rafałowi Kozakowi za bardzo miłe przyjęcie i życzymy dalszych sukcesów w pozyskiwaniu funduszy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone