CYKL SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Od września do listopada 2009 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” przeprowadziło dla mieszkańców z obszaru działania LGD obejmującego gminy: Stąporków, Bliżyn, Ruda Maleniecka, Białaczów, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Smyków i Żarnów, cykl spotkań informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia oraz realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Odbyło się 9 spotkań, które prowadziła Pani Agnieszka Brzezińska – specjalista ds. funduszy europejskich. Frekwencja w poszczególnych gminach była różna, ale zainteresowanie uczestników spotkań było duże. Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie działania informacyjne zaowocują wzrostem świadomości społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne i gadżety promocyjne, aby lepiej zapadły w pamięć chociażby dane teleadresowe Stowarzyszenia. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.uzrodel.pl. oraz do siedziby LGD Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, gdzie pracownicy biura odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Serdecznie dziękujemy osobom pomagającym w przygotowaniu spotkań i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Białaczów - 03.11.2009 r.

 

Ruda Maleniecka - 09.11.2009 r.

 

Stąporków - 12.11.2009 r.

 

Bliżyn - 17.11.2009 r.

 

Żarnów - 25.11.2009 r.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone