AGROTRAVEL 2010

W dniach 9 – 11 kwietnia 2010 roku odbyły się II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Dla wystawców Targi były doskonałym miejscem promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki wiejskiej oraz spotkań i rozmów z turoperatorami jak i bezpośrednimi odbiorcami. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana impreza w kraju pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej, promocji dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” wraz z innymi wystawcami miała swoje stoisko. Wyglądem swym zachwycało. Wielu znakomitych gości do naszej „chaty” zawitało, a gospodarze „czym chata bogata” ugościli.

Na stoisku Karczma gospodarstwa ekologiczne wystawiały swoje produkty, w tym: mleko kozie, jabłecznik, swojski chleb, zaś na Jarmarku swoje rękodzieła ludowe prezentowali: garncarze, pszczelarze, koronkarki. Wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych i nie tylko cieszył się warsztat tkacki, na którym babcia Leokadia ze stoickim spokojem tłumaczyła i pokazywała jak to dawniej powstawały chodniki zwane „pasiakami” bądź ”gałganiarzami”.

Wszystkim osobom przygotowującym stoisko, pomagającym przy jego montażu i demontażu, a odwiedzającym za zainteresowanie - serdecznie dziękujemy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone