SZKOLENIE WYJAZDOWE

W dniu 12.06.2010 roku Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" zorganizowała szkolenie wyjazdowe dla liderów społeczności lokalnej z naszego obszaru . Skorzystaliśmy z gościnności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 skupiającej na swoim obszarze pięć gmin: Pacanów, Nowy Korczyn, Wiślica, Solec Zdrój, Stopnica.
Pierwszym przystankiem była Stopnica, gdzie w miłej atmosferze Wójt gminy Ryszard Zych zaprezentował nam osiągnięcia lokalnej społeczności. Obejrzeliśmy 2 boiska, nowo wyposażoną salę komputerową i świetlicę wiejską, mieszczącą się w szkole podstawowej. Kolejną inwestycją jest odbudowa Zamku Królewskiego, który ma stać się Gminnym Centrum Kultury.
Odwiedziliśmy także Pacanów ze swoim Europejskim Centrum Bajki - miejscem spotkań i festiwali dla dzieci. Podczas naszej wizyty odbywał się "8 Festiwal Kultury Dziecięcej".
Kolejnym przystankiem był Solec Zdrój, gdzie oprócz parków i kompleksów uzdrowiskowych zobaczyliśmy plac zabaw wybudowany przy Domu Kultury. Projekt ten został wykonany przy wsparciu funduszy z PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Na zakończenie uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć w miejscowości Brzeście w gminie Bliżyn, powstałe z inicjatywy mieszkańców miejsce integracji społecznej wyposażone w altanę i grilla.
Gospodarzom za miłe przyjęcie serdecznie dziękujemy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone