I ZJAZD LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA NA WYSPIE LIDERÓW

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRODEŁ” z siedzibą
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30 26-200 Końskie


serdecznie zaprasza na

I Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspie Liderów
        W dniu 27 czerwca 2010 roku podczas Dni Otwartych Drzwi organizowanych corocznie przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbędzie się I Zjazd Lokalnych Grup Działania na Wyspie Liderów.

        Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk lokalnych grup działania, które zaprezentują swój obszar, jego zasoby przyrodnicze i atrakcje turystyczne oraz produkty lokalne i rękodzieła ludowego.

Początek wystawy – godz. 11.00Zarząd Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone