WYNIKI KONKURSU NA ZNAK GRAFICZNY - IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ ( LOGO) ,, PIEKIELNEGO SZLAKU"

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dn.19.05.2011r. wyłoniła Laureata konkursu. Informujemy , że został nim p. Andrzej Adamczyk.

Przew. Komisji
Wojciech Pasek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone