SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE W BŁOTNICY

Pierwsze w tym roku spotkanie aktywizujące lokalną społeczność zorganizowane zostało w dniu 21 maja 2011 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w małej , ale jakże uroczej miejscowości Błotnica w gminie Stąporków.

Piękna pogoda i fantastyczna atmosfera sprzyjała spotkaniu. Mieszkańcy Błotnicy na czele z Panią sołtys Danutą Jedynak użyczyli swojej świetlicy. Jednocześnie byli znakomitym przykładem działania całej społeczności lokalnej na rzecz poprawy jakości życia na wsi. My zaś – obecni na spotkaniu członkowie i pracownicy LGD – U ŹRÓDEŁ wskazaliśmy im źródło środków na realizację założonych celów zmierzających do rozwoju wsi.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone