RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Dnia 27.06.2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Ogłoszenia o konkursach oraz dokumenty niezbędne do aplikowania znajdują się w zakładce KONKURSY.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone