WYNIKI KONKURSU OTWARTEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MODELOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY „PIEKIELNYM SZLAKU"

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dn. 21.06.2011 r. wyłoniła Laureata konkursu. Informujemy, że została nim p. Marta Chrząszczyk.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Wojciech Pasek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone