OBCHODY DNI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 11.09.2009 ROKU

Końskie jako jedno z dwunastu miast województwa świętokrzyskiego wzięło udział w uroczystych obchodach Dni Województwa Świętokrzyskiego organizowane przez wojewódzki samorząd z okazji 10 -lecia województwa świętokrzyskiego. To podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju naszej małej ojczyzny.

Wśród licznych stoisk nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” . My też korzystając z okazji zaprezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie.

Pogoda oraz liczne atrakcje artystyczne i gastronomiczne zachęcały do spacerów, co pozwoliło nam dać się poznać szerokiej publiczności.

Województwu życzymy dalszego rozkwitu!

WALNE ZEBRANIE

W dniu 31 sierpnia 2009 roku w siedzibie LGD w Modliszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”.

Obrady otworzyła Przewodnicząca zebrania Emilia Kupis- Prezes Zarządu. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła kworum.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w statucie
    b) odwołania członka Zarządu – Anety Gonciarz
    c) odwołania członka Rady – Krzysztofa Szczypióra
    d) upoważnienia Zarządu oraz Rady do dokonywania zmian w załącznikach do Lokalnej
        Strategii Rozwoju
5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
6. Sprawy różne.

WARSZTATY DLA RADY DECYZYJNEJ STOWARZYSZENIA

W sobotę 22 sierpnia 2009 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ odbyły się warsztaty dla Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia. Miały one na celu zapoznanie Rady z obowiązkami jakie ją czekają przy wyborze i ocenie wniosków, które już wkrótce będą napływać po ogłoszeniu pierwszego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Warsztaty prowadził Pan Paweł Walczyszyn. Znakomite przygotowanie trenera zaowocowało burzliwą dyskusją i wielkim zainteresowaniem uczestników.

Dziękujemy za przybycie i życzymy spokojnych obrad przy wyborze wniosków!

DOŻYNKI W BIAŁACZOWIE

W piękny, słoneczny niedzielny dzień 23 sierpnia 2009 roku w Białaczowie odbyły się dożynki miejsko – gminne. Wraz z wieńcami przybyli goście z gmin: Białaczów, Opoczno, Drzewica, Mniszek, Paradyż, Sławno i Żarnów. Wszystkie gminy zaprezentowały swoje zespoły ludowe, a jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół disco polo „Skaner” oraz „Sweet Combo”.

Lokalna Grupa Działania miała możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie. Do zobaczenia za rok.

I TURNIEJ TRIPLETÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W PETANQUE

02 sierpnia 2009 roku w Lechowie nieopodal Opatowa odbyła się impreza, która towarzyszyła Świętu Sportu w Lechowie oraz imprezie kulturalnej „Świętogodki”.
Jedną z wielu atrakcji przewidzianych na ten dzień był I Turniej Tripletów Świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania w Petanque, którego organizatorem było LGD Wokół Łysej Góry.
W szranki stanęło sześć drużyn z różnych LGD. Nasze Stowarzyszenie „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-U ŹRÓDEŁ” po długich zmaganiach zajęło czwarte miejsce.
Po zaciętej ostatniej rundzie wyłoniła się zwycięska drużyna. Czempionem została LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zwycięzcom gratulujemy!

Z niecierpliwością czekamy na kolejny turniej w Petanque.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MODLISZEWICE 27-28 CZERWCA 2009

Już od wielu lat w ostatnią niedzielę czerwca organizowany jest w Modliszewicach Dzień Otwartych Drzwi.

Do tej małej miejscowości, której charakterystycznym punktem jest Dworek Obronny na wyspie, licznie przybywają rolnicy, dealerzy maszyn, sprzętu rolniczego oraz środków produkcji rolnej. Po raz czwarty z okazji tego dnia zorganizowano IV Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, dzięki której wyłoniono i uhonorowano zwycięskie zwierzęta w poszczególnych kategoriach. Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi wystawę ptaków ozdobnych, drobnego inwentarza, pokaz koni, stoiska zaproszonych do prezentacji swoich dokonań firm i instytucji.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ także brała czynny udział w tej imprezie. Na naszym stoisku wystawiali się kontynuatorzy tradycji domowego wypieku chleba, Państwo Krauze. Amatorzy zdrowej, swojskiej kuchni mogli skosztować tegoż produktu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone