DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MODLISZEWICE 27-28 CZERWCA 2009

Już od wielu lat w ostatnią niedzielę czerwca organizowany jest w Modliszewicach Dzień Otwartych Drzwi.

Do tej małej miejscowości, której charakterystycznym punktem jest Dworek Obronny na wyspie, licznie przybywają rolnicy, dealerzy maszyn, sprzętu rolniczego oraz środków produkcji rolnej. Po raz czwarty z okazji tego dnia zorganizowano IV Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, dzięki której wyłoniono i uhonorowano zwycięskie zwierzęta w poszczególnych kategoriach. Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi wystawę ptaków ozdobnych, drobnego inwentarza, pokaz koni, stoiska zaproszonych do prezentacji swoich dokonań firm i instytucji.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ także brała czynny udział w tej imprezie. Na naszym stoisku wystawiali się kontynuatorzy tradycji domowego wypieku chleba, Państwo Krauze. Amatorzy zdrowej, swojskiej kuchni mogli skosztować tegoż produktu.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone