WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Pierwsze w rym roku wyjazdowe szkolenie dla liderów społeczności lokalnej odbyło się w dniu 26.05.2012r. Tym razem udaliśmy się na teren Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” mającą swoją siedzibę w Mircu. Choć są bardzo małym LGD – dem ,bo zaledwie obejmującym swoim zasięgiem dwie gminy Mirzec i Skarżysko- Kościelne to jednak mogą pokazać, że małe nie znaczy gorsze. Zaangażowanie ludności oraz współpraca z samorządami ma wyraźne przełożenie na szereg pozytywnych zmian.

Pan Mirosław Sasal wiceprezes LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” poświęcił nam swój czas i pokazał przykłady wykorzystania funduszy unijnych.

W miejscowości Plebańskie Pole Lipowe z „małych projektów” została wyposażona świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają gdzie się teraz spotykać oraz organizować różnego rodzaju uroczystości.

Kolejnym przykładem dobrego gospodarza jest ks. Marian Czajkowski z Kościoła pw. Św. Trójcy ze Skarżyska Kościelnego, gdzie dzięki wnioskom z ,,małych projektów” już zostały odrestaurowane drzwi kościoła, a obecnie są w trakcie prac restauratorskich – konserwatorskich zabytkowe epitafia Jana Gąsiorowskiego i Bonawentury Szelikowskiego z kruchty południowej kościoła.

W miejscowości Majków Pani Danuta Jasiewska dyr. Szkoły Podstawowej opowiedziała nam o dużej inwestycji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”, gdzie utworzyli bazę noclegową „ Nad Żarnówką”. Nie tylko baza noclegowa zrobiła wrażenie na słuchaczach. Osoba Pani dyrektor jest przykładem na to, jak dużą satysfakcję może dawać praca na rzecz społeczeństwa.

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że nic się nie dzieje bez zaangażowania i pracy wspólnej na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych.

Pięknie dziękujemy za miłe przyjęcie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone