SZKOLENIE „MAŁE PROJEKTY” 11.03.2013 ROK

W siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w dniu 11 marca 2013 roku odbyło się szkolenie na temat działania „Małe projekty”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które chciały uzyskać dokładne informacje o podstawowych założeniach, które pozwolą beneficjentom aplikować o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykładowca Pan Adam Bukowski bardzo szczegółowo omówił wniosek, kryteria dostępu oraz wszystkie obowiązki jakie musi spełnić beneficjent, żeby wniosek został poprawnie wypełniony a zadania w nim zawarte zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo dziękujemy za udział.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone