KLAUZULE INFORMACYJNE

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dotyczące poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (RODO_klauzule_19.2.pdf)KLAUZULE 19.21067
Pobierz plik (RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2.pdf)KLAUZULE DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2987
Pobierz plik (RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2.pdf)KLAUZULE DO LISTY OBECNOŚCI 19.21042

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone