LATO NA LUDOWO

     W sobotę 17 lipca 2021 r. w Bębnowie festynem integracyjnym zakończył się projekt grantowy pn. „Lato na ludowo” zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bębnowie w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Marketing obszaru LGD finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

     Operacja składała się z warsztatów taneczno-wokalnych prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. Podczas zajęć uczestnicy przygotowywali repertuar, z którym wystąpili podczas sobotniego integracyjnego festynu. Celem zadania było promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych i organizację powyższych warsztatów dla zespołu „Bębnowianka”, jak również kultywowanie oraz popularyzacja tradycji ludowych wśród mieszkańców.

     Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone