Wszystkie Pokolenia na Piekielny Szlak

       W niedzielę 4 lipca mieszkańcy powiatów: koneckiego i skarżyskiego wzięli udział w Rajdzie Pieszym „Wszystkie Pokolenia na Piekielny Szlak” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna w ramach projektu grantowego 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich 2014 - 2020 - działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

       Rajd rozpoczął się i zakończył w miejscu  integracji na Piekielnym Szlaku w Płaczkowie-Piechotnym. Oficjalnego otwarcia rajdu dokonali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna oraz przedstawiciele „LGD - UŹRÓDEŁ” P. Prezes LGD Anna Leżańska z koordynatorem ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości P. Katarzyną Potocką. Po rejestracji i wręczeniu pakietów startowych (koszulek pamiątkowych i folderów promocyjnych), wraz z przewodnikiem, uczestnicy wydarzenia wspólnie wyruszyli na Piekielny Szlak, by odkrywać piękno przyrodnicze gmin: Stąporków  i Bliżyn.

       Dla uczestników rajdu organizatorzy przygotowali malowniczą trasę o długości ok. 11 km, poprowadzoną urokliwymi drogami  biegnącą m.in.  w pobliżu Uroczyska Pięty, doliną rzeki Kamienna, łąkami i lasami, aż do Gagatów Sołtykowskich,  gdzie zobaczyć można m.in. ślady dinozaurów.

       Po dotarciu do mety dla uczestników rajdu zorganizowano piknik. Przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami, rozlosowano również pakiety promujące walory turystyczne województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone