,,PAMIĘTAJMY O OGRODACH – CYKL IMPREZ SLOW LIFE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MARCINKOWIE”

       W dniu 2 czerwca 2021 r. Rodzinnym piknikiem ekologicznym z okazji Dnia Dziecka zakończył się projekt grantowy o pięknej nazwie ,, Pamiętajmy o ogrodach – cykl imprez slow life dla dzieci i młodzieży w Marcinkowie”, zorganizowanego  przez Panią Matyldę Kowalik w ramach przedsięwzięcia 1.2.12 Praktyczna edukacja ekologiczna.

Operacja składała się z cyklu warsztatów ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie.

       Jako pierwszy odbył się warsztat pn. „Na początku było drzewo” prowadzony przez specjalistkę ochrony środowiska Panią Monikę Kuszyk. Podczas wycieczki Edukacyjną Ścieżką Artystyczno – Przyrodniczą dzieci dowiadywały się informacji na temat drzew i roślin, ich znaczenia w ekosystemie, poprawiania przez rośliny jakości powietrza, funkcji pełnionych przez drzewa, gatunki drzew. Zajęciom towarzyszyły konkursy ekologiczne i spacer do rezerwatu „Jodły Sieleckie”.

       Kolejny warsztat „Tajemnica łyżeczki miodu” prowadzony przez pracowników Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Dzieci dowiedziały się wiele o ekologii, przydatności pszczół, życiu rodziny pszczelej. Najmłodsi wcielili się w role pszczelarzy oraz samodzielnie wykonali świece z wosku.

       Ostatni z cyklu to warsztat slow food i rozpoznawania jadalnych roślin przeprowadzony przez zielarkę, fitoterapeutkę i ziołoznawcę  Panią Justynę Pargieła, która podczas wycieczki po okolicznych łąkach, zapoznawała uczestników z rodzajami ziół i roślinami jadalnymi dzikorosnącymi. Przedstawione zostały zasady zdrowego, zbilansowanego odżywiania z zastosowaniem zapomnianych roślin, rosnących wokół nas. Miejsce miała degustacja potraw i napojów, a także warzyw i owoców, pochodzących z zaprzyjaźnionego gospodarstwa ekologicznego.

Na zakończenie projektu odbył się rodzinny piknik ekologiczny ze spektaklem muzycznym w wykonaniu aktorów Teatru Katarynka pt. „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing” z aktywnym udziałem publiczności.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone