LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” realizując swoje cele statutowe tj. m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizowanie i działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przystąpiło do prac związanych ze sporządzaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020.

W związku z tym 26 lutego 2015 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2016-2022 oraz uchwałę powołującą Zespół tematyczny do sporządzania ww. strategii. W skład zespołu wchodzą osoby - przedstawiciele sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz wykazujące się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, sporządzaniu strategii i/lub będące członkiem LGD (w tym w okresie programowania 2007-2013 pełniące funkcje związane z oceną projektów w organie decyzyjnym LGD).

Głównym zadaniem Zespołu jest czuwanie i udział w całym procesem tworzenia strategii, w tym: uczestnictwo w spotkaniach zespołu, warsztatach, zbieranie danych, diagnoza i analiza danych, określanie potrzeb, misji i celów, kryteriów oraz współpraca z mieszkańcami z obszaru w tym zakresie.

Do tej pory Zespół odbył cztery spotkania i będzie pracował do czasu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowej LSR.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

W związku z przystąpieniem do prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza mieszkańców 9ciu gmin członkowskich (Bliżyn, Białaczów, Stąporków, Końskie, Smyków, Ruda Maleniecka, Żarnów, Paradyż, Gowarczów) z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” na cykl spotkań warsztatowych. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych moderatorów i będą dotyczyć partycypacyjnej diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, które należy uwzględnić przy sporządzaniu lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2022.

Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby bezrobotne: w tym m.in. do 30 roku życia, niepełnosprawnych, po 50 roku życia, kobiety.

Z uwagi na formę warsztatową spotkania zastrzegamy sobie prawo doboru grupy w ilości 20 osób. Tak by zapewnić odpowiednio dobrane parytety ze względu na ww. sektorowość i grupy defaworyzowane.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Modliszewice ul. Piotrkowska 30.

Informację, o kolejnych terminach warsztatów zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

ANKIETA - LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Szanowni Mieszkańcy obszaru działania „LGD-U ŹRÓDEŁ”!

Stowarzyszenie, na mocy uchwały Nr I/2/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022, rozpoczęło prace związane z opracowywaniem tego dokumentu.

W związku z tym, chcąc poznać Państwa opinię na temat Waszych oczekiwań i potrzeb związanych z rozwojem obszaru, a tym samym poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich , kierujemy anonimową ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Zostanie ona wykorzystana tylko i wyłącznie do celów badawczych.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail" Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z góry dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis
Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (ankieta_2015 (1).docx)Kwestionariusz ankietowy702

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone