PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ PIERWSZYCH PROJEKTÓW GRANTOWYCH W „LGD – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 5 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ” zostało podpisane 16 umów z grantobiorcami, którzy złożyli wnioski w ramach  konkursów grantowych na: Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” oraz Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Dzięki otrzymanym grantom, na obszarze „LGD – U ŹRÓDEŁ” zrealizowanych zostanie wiele ciekawych inicjatyw integrujących społeczności lokalne, jak również wzmacniające organizacje pozarządowe poprzez szkolenia. Już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać na bieżąco informacje o poszczególnych wydarzeniach.

Grantobiorcom gratulujemy, a przy realizacji projektów uczestnikom życzymy wiele przyjemności.

KONKURS PLASTYCZNY

Weź udział w konkursie i zdobądź atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ciekawy i oryginalny projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) „Piekielnego Szlaku” - szlaku wiodącego przez najciekawsze, najcenniejsze i najpiękniejsze miejsca 9 gmin z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” (6 gmin woj. świętokrzyskiego i 3 gminy woj. łódzkiego).

„Piekielny Szlak” to licząca blisko 225 km długości trasa turystyczna poprowadzona przez tereny dziewięciu gmin z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego i opoczyńskiego, łącząca największe atrakcje turystyczne tego obszaru i umożliwiająca turystom dotarcie do miejsc owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Na trasie szlaku, który łączy miejscowości Piekło i Niebo, nie brakuje licznych rezerwatów i pomników przyrody, muzeów techniki i miejsc związanych z odlewnictwem, a także zabytków sakralnych oraz miejsc idealnych do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Właśnie ogłoszony konkurs plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”, który będzie wykorzystywany w procesie budowy marki “Piekielny Szlak”, a także w procesie promocji szlaku, promocji produktów i usług lokalnych związanych ze szlakiem.

Przede wszystkim liczy się pomysł

Prace złożone na konkurs powinny być ciekawymi i oryginalnymi projektami motywu, maskotki lub znaku rozpoznawczego (symbolu) Piekielnego Szlaku, wywiedzionymi ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany jest „Piekielny Szlak” - powinny więc nawiązywać do historii, do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została ta trasa.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być autorskimi i nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami plastycznymi, wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną w formacie A4 lub A3, muszą być również wykonane w trzech perspektywach - przedniej, bocznej i tylnej.

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję konkursową według kilku kryteriów (m.in. pod kątem: oryginalności, zgodności z tematem, uwzględnienia specyfiki i charakteru „Piekielnego Szlaku”, estetyki, kompozycji, walorów użytkowych, potencjału wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu w działaniach promocyjnych Piekielnego Szlaku). Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe o wartości 300,00 PLN, 500,00 PLN i 1 200,00 PLN.

Prace na konkurs można składać do 04 marca br., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 12 marca br.

Więcej informacji nt. konkursu (w tym jego szczegółowy Regulamin, a także wymagane formularze) znajdziecie Państwo na stronie www.piekielnyszlak.pl

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Regulamin_konkursu_PL.pdf)Regulamin konkursu19

ŻYCZENIA

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE 7 GRUDNIA 2018 R.

W  dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie aktywizacyjne z elementami ewaluacji zorganizowane przez  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Miejscem zjazdu była malownicza karczma „Oberża Młyńska” w Parczówku - gmina Białaczów. Wzięło w nim udział ok. 60 osób, głównie członkowie , przedstawiciele organów LGD  oraz sympatycy Stowarzyszenia.      

 Podczas spotkania uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące m.in. efektywności działania Stowarzyszenia ,  dyskutowali na temat realizacji  założonych w LSR zadań i wskaźników, promocji i  formy przekazywania informacji oraz rodzaju komunikacji itp.                                                      

Podsumowaniem  spotkania była kolacja integracyjna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i miłą atmosferę oraz cenne uwagi , które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.

AKTYWIZACJA 2 PAŹDZIERNIK 2018 R.

W dniu 02.10.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjno-aktywizujące, w którym wzięła udział grupa ok. 60 osób. Spotkanie odbyło  się w miejscu integracji tzw. ”wiata” , w  miejscowości  Jastrzębia, a dokładnie w Rezerwacie „Świnia Góra”.

Zebrani mieli okazję do rozmów, zabawy, wspólnego śpiewania. Nie zabrakło konkursów nagrodzonych gromkimi brawami i drobnymi upominkami .

Przygotowano również poczęstunek, podczas którego grono lokalnych  liderów opowiadało kawały .

Zabawnym opowieściom nie było końca. Po raz kolejny uczestnicy spotkania i udowodnili, że potrafią się bawić, integrować oraz aktywizować swoje środowisko.

W tym dniu dopisały zarówno humory jak i pogoda.

Na zakończenie padła deklaracja ”do zobaczenia ponownie”.

SZKOLENIE

W dniu 21.09.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdzała ilość uczestników.
Tematem szkolenia były zasady wypełniania biznesplanu, wniosku o przyznanie pomocy, omówione zostały kryteria wyboru operacji oraz pozostałe dokumenty niezbędne do oceny przez Radę LGD .
Szkolenie było prowadzone przez Panią Agnieszkę Szczucińską -Wiceprezes Biura Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej.
Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział i zapraszamy do dalszej współpracy.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – PODEJMOWANIE / ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie,  którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz omówienie formularzy biznesplanów na operacje w zakresie podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Miejsce szkolenia:  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie

Data szkolenia: 21 wrzesień 2018 r.

Czas szkolenia: 10:00 -15:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 września 2018 r.*

*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgł. szkol.pod.rozwój.doc)Karta zgłoszeniowa187

SZKOLENIE

W dniu 23.08.2019 r.  w Biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” miało miejsce szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

                                      oraz

1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia

 finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Szkolenie obejmowało zasady wypełniania biznesplanu, wniosku o przyznanie pomocy, omówione zostały kryteria wyboru operacji oraz pozostałe dokumenty niezbędne do oceny przez Radę LGD .

Szkolenie poprowadził Pan Witold Kowal  - Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział i zapraszamy do dalszej współpracy.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się

23.08.2018 r.

Tematyka szkolenia z zakresu:

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia

    oraz

  2. Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Miejsce szkolenia: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26- 200 Końskie
Data szkolenia: 23. sierpnia 2018 r.
Czas szkolenia: 9:00 -14:00

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przysłanie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia zamieszczonej poniżej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22. sierpnia 2018 r.*


*Szkolenie jest bezpłatne. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność wpływu kart na podany adres e-mail.

Załączniki:
Typ plikuOpisIlość pobrań
Pobierz plik (karta zgłoszenia na szkolenie 23.08.2018.doc)Karta zgłoszenia na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów197

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

© 2016 Stowarzyszenie LGD "U Źródeł". Wszelkie prawa zastrzeżone